askı ilan süresi

  1. Yargı Kararları

    Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz / İstinaf İçin Kesinlik Sınırı

    Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz / İstinaf İçin Kesinlik Sınırı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352.maddesi uyarınca dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı dava dilekçesinde özetle; ...ili ...ilçesi ...Köyü'nde yapılan kadastro çalışmaları sırasında ham...