atama

 1. Yargı Kararları

  İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali / Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim

  İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali / Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu Kapsamında Başarısız Olma / Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi (İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS 2017/221 KARAR 2017/397)...
 2. Yargı Kararları

  11.İDD Sözleşmeli İmam-Hatip İken Kadrolu Olarak Başka İle Atama Nedeniyle Verilmeyen Yolluğun Ödenmesi İstemiyle

  Sözleşmeli İmam-Hatip İken Kadrolu Olarak Başka İle Atama Nedeniyle Verilmeyen Yolluğun Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali ve Yolluğun Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Hükmedilmesi İstemi (DANIŞTAY 11. DAİRE ESAS 2016/7257 KARAR 2018/1261) İstemin...
 3. Yargı Kararları

  11.İDD Sözleşmeli İmam-Hatip İken Kadrolu Olarak Başka İle Atama Nedeniyle Verilmeyen Yolluğun Ödenmesi İstemiyle

  Sözleşmeli İmam-Hatip İken Kadrolu Olarak Başka İle Atama Nedeniyle Verilmeyen Yolluğun Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali ve Yolluğun Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Hükmedilmesi İstemi (YARGITAY 11. DAİRE ESAS 2016/7255 KARAR 2018/1943) İstemin Özeti...
 4. Yargı Kararları

  Hemşirenin Uzman Çavuş Eşinin Naklen Atanması Nedeniyle Atamasının Eşinin Atama Yapıldığı İş Sınırlarında Bulu

  Hemşirenin Uzman Çavuş Eşinin Naklen Atanması Nedeniyle Atamasının Eşinin Atama Yapıldığı İş Sınırlarında Bulunan Kendi Pozisyonuna Uygun Bir Kadroya Yapılması İstemiyle Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi / Kurumdan Muvafakat Talebi Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü'nde Hemşire olarak görev...