avrupa insan hakları sözleşmesi

 1. Yargı Kararları

  Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi Bağlamında Ülke Ziyaretleri ve Türkiye 2602-232X

  Makalemizin konusu Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi bağlamında ülke ziyaretlerinin nasıl yapıldığı, ülke ziyaretleri mekanizmasında denetim görevini yerine getiren ; “komite” adı verilen organın çalışma yöntemleri ve Türkiye özelinde yapılan ziyaretler sonucunda...
 2. Yargı Kararları

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Mülkiyet Edinme Hakkı

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Mülkiyet Edinme Hakkı KURAL NE DİYOR? Her gerçek veya tüzel kişi, mülkiyetinden huzur içinde yararlanma hakkına sahiptir. Kamu yararı dışında, kanunlar ve uluslararası hukukun genel prensipleri uyarınca kimse mal ve mülkünden mahrum edilemez. Bununla...
 3. Yargı Kararları

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı Hak ne diyor? Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle gerek kendisine karşı cezai mahiyette herhangi isnadın tespitinde, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme tarafından davasının, makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun...
Üst