avukatın hakları

  1. Yargı Kararları

    Avukatın Tanıklıktan Çekinme Hakkı ile İlgili HMK ve Avukatlık Kanunundaki Düzenlemeler

    Avukatın Tanıklıktan Çekinme Hakkı ile İlgili HMK ve Avukatlık Kanunundaki Düzenlemeler Hukuk Muhakemeleri Kanunun 249. maddesinde kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak kimselerin bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilecekleri düzenlenmiştir...
  2. Yargı Kararları

    Avukatın Tekel Hakkı ve Tekel Hakkının İstisnaları

    Avukatın Tekel Hakkı ve Tekel Hakkının İstisnaları Tekel hakkı, Avukatlık Kanunun 35. maddesinde belirtilen işlerin ancak baroda yazılı avukatlar tarafından yürütülebilmesi anlamına gelir. Eğer taraf ya da temsilcisi davayı bizzat takip etmek istemezse, davasını takip etmek için sadece...