avukatlık kanunu

  1. Yargı Kararları

    9.HD Avukatlık Kanunu’na Göre Belli Bir İşi Takipten Veya Savunmadan İstemi İle Çekilen Avukatın O İşe Ait Vekalet

    Avukatlık Kanunu’na Göre Belli Bir İşi Takipten Veya Savunmadan İstemi İle Çekilen Avukatın O İşe Ait Vekalet Görevinin, Durumu Müvekkiline Tebliğinden İtibaren 15 Gün Süre İle Devam Edeceği (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/24254 KARAR 2017/21000) 6100 Sayılı HMK geçici 3. Madde 1...
  2. Yargı Kararları

    6.İDD Avukatlık Kanununun 2. Maddesi Gereğince Kıymet Takdir Raporunun Bir Suretinin Davalı İdare Tarafından Kendisi

    Avukatlık Kanununun 2. Maddesi Gereğince Kıymet Takdir Raporunun Bir Suretinin Davalı İdare Tarafından Kendisine Verilmesi Gerektiği Halde Verilmemesi İstemin Özeti: İdare Mahkemesince verilen 17/06/2015 tarihli, E:2015/700, K:2015/871 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri...