avukatlık ücretleri

  1. Yargı Kararları

    KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Bir Kısmın İptali

    KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Bir Kısmın İptali / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretinin KDV'ye Tabi Olduğu / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunun Davayı Kazanan Adına Düzenleneceği (DANIŞTAY...