ayipli otomobil satişi

  1. Yargı Kararları

    19.HD Ayıplı Aracın Yerine İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Buna Uygulanacak Nakliye Ücretinin Tespiti Hususun

    Ayıplı Aracın Yerine İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Buna Uygulanacak Nakliye Ücretinin Tespiti Hususunda, Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3744 KARAR 2019/3262) ÖZET: 1-Taraflar tacir olup, davacı davalı ... San.A.Ş tarafından...
  2. Yargı Kararları

    HGK Müşteri Memnuniyeti Açısından Yapılan İndirimin Gizli Ayıp İddiasının Kabulü Şeklinde Yorumlanamaz

    Müşteri Memnuniyeti Açısından Yapılan İndirimin Gizli Ayıp İddiasının Kabulü Şeklinde Yorumlanamaz / İspat Yükü, İddia Edilen Vakıaya Bağlanan Hukuki Sonuçtan Kendi Lehine Hak Çıkaran Tarafa Aittir (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/19-895 KARAR 2018/1319) Taraflar arasındaki "istirdat"...