aynı davanın ikinci defa açılması

  1. Yargı Kararları

    7.HD UYAP Sistem Hatası Nedeniyle Aynı Davanın İkinci Defa Açılması / Disiplin Para Cezası / Kötüniyet

    UYAP Sistem Hatası Nedeniyle Aynı Davanın İkinci Defa Açılması / Disiplin Para Cezası / Kötüniyet Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği...