ba-bs formları

  1. Yargı Kararları

    3.VDD BA-BS Formlarının Elektronik Ortamda Yasal Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Kesilen Usulsüzlük Cezasının Kaldır

    BA-BS Formlarının Elektronik Ortamda Yasal Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Kesilen Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması İstemin Özeti : Davacı adına, 2009 yılının Mayıs dönemine ait Ba-Bs formlarının elektronik ortamda yasal süresinde verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer...