babalığın tespiti davası

  1. Yargı Kararları

    8.HD Çocuğun Yanlış Yazılan Baba Adının Düzeltimesi / Soybağının Reddi / Babalığın Tespiti

    Çocuğun Yanlış Yazılan Baba Adının Düzeltimesi / Soybağının Reddi / Babalığın Tespiti Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun yararına temyiz...
  2. Yargı Kararları

    8.HD Babalığın Tespiti Davasında, Avukata Verilecek Vekaletnamede Özel Yetki Verilmemiş Olması

    Babalığın Tespiti Davasında, Avukata Verilecek Vekaletnamede Özel Yetki Verilmemiş Olması 1-) Dava, yargılama sırasında Cumhuriyet Savcısına usulüne uygun olarak ihbar edilmediğine göre kararın Cumhuriyet Savcısına tebliği zorunludur. Cumhuriyet savcısına yapılacak tebligatın usulü 7201 Sayılı...