babalık davası

  1. Yargı Kararları

    8.HD Babalığın Tespiti Davasında, Avukata Verilecek Vekaletnamede Özel Yetki Verilmemiş Olması

    Babalığın Tespiti Davasında, Avukata Verilecek Vekaletnamede Özel Yetki Verilmemiş Olması 1-) Dava, yargılama sırasında Cumhuriyet Savcısına usulüne uygun olarak ihbar edilmediğine göre kararın Cumhuriyet Savcısına tebliği zorunludur. Cumhuriyet savcısına yapılacak tebligatın usulü 7201 Sayılı...