bandirma onyedi eylül üniversitesi

  1. Yargı Kararları

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı...
  2. Yargı Kararları

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve...
Üst