bankanın sorumluluğu

  1. Yargı Kararları

    19.HD Banka Kartının Kopyalanarak Bilgisi ve Rızası Dışında Para Çekilmesi / Bankanın Dava Konusu İşlemin Gerçekleş

    Banka Kartının Kopyalanarak Bilgisi ve Rızası Dışında Para Çekilmesi / Bankanın Dava Konusu İşlemin Gerçekleşmesinde Kusurlu Olup Olmadığının Saptanmadan Hüküm Tesisi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar...