basit cinsel saldırı

  1. G

    14.CD Lehe olan kanunun belirlenmesi gerektiği

    14. Ceza Dairesi 2015/9465 E., 2019/8597 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Basit cinsel saldırı HÜKÜM: Mahkûmiyet İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere...