başkasına ait kimlik bilgileri

  1. Yargı Kararları

    8.CD Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Kullanılarak Sahte Belgelerle Kredi Kartı Çıkartmak ve Kullanmak

    Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Kullanılarak Sahte Belgelerle Kredi Kartı Çıkartmak ve Kullanmak / TCK m. 245/2 ve 245/3'teki Suçların Oluştuğu (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/25429 KARAR 2018/4871) Gereği görüşülüp düşünüldü: Temel para cezasının alt sınırdan ayrılma gerekçesinin karar...