beyoğlu

  1. Yargı Kararları

    Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Nazım İmar Planının İptali İle Yeşil Alan Olarak Planlanması Konusunda Belediye

    Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Nazım İmar Planının İptali İle Yeşil Alan Olarak Planlanması Konusunda Belediye Meclisi Kararının İptali Talebi (DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS 2015/3985 KARAR 2018/116) İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 26/05/2015 günlü, E:2015/1003...

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu