bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeme

  1. Yargı Kararları

    12.İDD Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Teklif Edilen Davacı Hakkında Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen Dava

    Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Teklif Edilen Davacı Hakkında Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık, Bu Husus Göz Ardı Edilip İşin Esasına Girilerek Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmamaktadır (DANIŞTAY 12. DAİRE ESAS 2016/9237 KARAR 2017/3386)...