borçlu

  1. Yargı Kararları

    İcra Takiplerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Kullanımı 1306-3839

    Bilişim sistemlerinin dünyamıza hakim olması ile birlikte, kamusal alanda da elektronik sistemlerden faydalanma zarureti doğmuştur. Bunun sonucunda klasik devlet anlayışından elektronik devlet anlayışına geçilmiştir. Türkiye’de e-devlet sisteminin adli işleyişteki basamağı olan Ulusal Yargı Ağı...