borcun kaynağı

  1. Yargı Kararları

    Menfi Tespit Talebine Konu Senede Karşı Tanık Dinlenip Dinlenemeyeceği / Borçlu Olmadığını

    Menfi Tespit Talebine Konu Senede Karşı Tanık Dinlenip Dinlenemeyeceği / Borçlu Olmadığını İspat Külfetinin Hangi Tarafta Olduğu / Senetle İspat / Delillerin Değerlendirilmesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2014/2482 Karar No: 2015/893 Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından...