boşanma davasında delil

  1. Yargı Kararları

    2.HD Boşanma Davalarında, Elektronik Ortamda Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler ve Bunlara Benzer

    Boşanma Davalarında, Elektronik Ortamda Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler ve Bunlara Benzer Bilgi Taşıyıcılar, Diğer Delillerle Desteklendikleri Takdirde, "Delil" Olarak Hükme Esas Alınabilir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen...