çalışan kadın

  1. Yargı Kararları

    2.HD Çalışan ve Sürekli Geliri Olan Kadına Yoksulluk Nafakası Hükmedilmez

    Çalışan ve Sürekli Geliri Olan Kadına Yoksulluk Nafakası Hükmedilmez Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle...