çatı yapımı

  1. Yargı Kararları

    20.HD Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir

    Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/1742 KARAR 2019/3845) Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından...