çek zayi sebebiyle iptali istemi

  1. Yargı Kararları

    11.HD Çek Zayi Sebebiyle İptali İstemi / İptal Talebinde Bulunan Şahsın İspat Etmesi Gereken Hususun Zilliyeti Bulun

    Çek Zayi Sebebiyle İptali İstemi / İptal Talebinde Bulunan Şahsın İspat Etmesi Gereken Hususun Zilliyeti Bulunduğu Çekin Rızası Hilafına Elinden Çıkmış Olduğu / İptal Davasında Kesin İspat Aranmayıp Çekin Kaybolduğunun "Kuvvetle Muhtemel" Olmasının Yeterli Olduğu Dava, zayi sebebiyle çek iptali...