çekişmesiz yargı

  1. Yargı Kararları

    20.HD Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi Olup Olmadığı

    Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi Olup Olmadığı (YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS 2018/5564 KARAR 2018/7541) Taraflar arasındaki davada ...1. Asliye Hukuk ve ...Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı...