cezanın şahsiliği

  1. Yargı Kararları

    3.VDD Ölüm Halinde Vergi Cezası Düşer, Mirasçılardan İstenemez / Cezanın Şahsiliği / Vergi Ziyaı Cezası

    Ölüm Halinde Vergi Cezası Düşer, Mirasçılardan İstenemez / Cezanın Şahsiliği / Vergi Ziyaı Cezası Ölüm halinde vergi cezası düşer, mirasçılardan istenemez. (VUK 372) Şirket yetkilisi olan muris, şirket hakkında kesilen vergi ziyaı cezasından sorumlu olsa bile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun...
Üst