cins ve vasıf düzeltmesi işlemlerinde görev

  1. Yargı Kararları

    1.HD Tapu Kaydında Düzeltim Davası / Cins ve Vasıf Düzeltmesi İşlemlerinde Görev / Tapuda Cins Değişikliği İsteği

    Tapu Kaydında Düzeltim Davası / Cins ve Vasıf Düzeltmesi İşlemlerinde Görev / Tapuda Cins Değişikliği İsteği Mahkemece, uyuşmazlığın çekişmesiz yargı işlerinden olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Tapu Sicili Tüzüğünün 72 ve 74. maddelerine göre tapu kütüğündeki kaydın...