cinsiyet değişikliği

 1. Yargı Kararları

  8.HD Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / İsim Değişikliği Talebi

  Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / İsim Değişikliği Talebi (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2017/7555 KARAR 2017/11810) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün kurum...
 2. Yargı Kararları

  20.HD Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi Olup Olmadığı

  Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi Olup Olmadığı (YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS 2018/5564 KARAR 2018/7541) Taraflar arasındaki davada ...1. Asliye Hukuk ve ...Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı...
 3. Yargı Kararları

  8.HD Cinsiyet Değişikliği Davasında Cinsiyet Değiştirmenin Şartları / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi

  Cinsiyet Değişikliği Davasında Cinsiyet Değiştirmenin Şartları / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2017/7453 KARAR 2018/2260) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün...
 4. Yargı Kararları

  İTİRAZ Cinsiyet Değişikliğinde “…ve Üreme Yeteneğinden Sürekli Biçimde Yoksun Bulunmak” Şartının Anayasa Aykırılığı

  Cinsiyet Değişikliğinde “…ve Üreme Yeteneğinden Sürekli Biçimde Yoksun Bulunmak” Şartının Anayasa Aykırılığı İddiası İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının ikinci...