cinsiyet değiştirme şartları

  1. Yargı Kararları

    8.HD Cinsiyet Değişikliği Davasında Cinsiyet Değiştirmenin Şartları / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi

    Cinsiyet Değişikliği Davasında Cinsiyet Değiştirmenin Şartları / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2017/7453 KARAR 2018/2260) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün...