cismani zarar

  1. Yargı Kararları

    15.HD Tıbbi Kurallara Aykırı Diş Tedavisinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi / Gerekli Olmadığı Halde

    Tıbbi Kurallara Aykırı Diş Tedavisinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi / Gerekli Olmadığı Halde Kesilen Dişlerin Sayısı, Uğranılan Cismani Zarar ve Acı ile Tedavi Süreci Göz Önüne Alındığında 20.000 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf...