çocuğun bakımı

  1. Yargı Kararları

    3.HD Çocuk İçin Yapılan Masraflar Ahlaki Bir Görevin Yerine Getirilmesi Mahiyetinde Olup TBK m. 78/2 Gereğince

    Çocuk İçin Yapılan Masraflar Ahlaki Bir Görevin Yerine Getirilmesi Mahiyetinde Olup TBK m. 78/2 Gereğince Geri İstenmesi Mümkün Değildir (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/8447 KARAR 2017/16464) Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne...