çocuğun görüşünün alınması

  1. Yargı Kararları

    HGK Müşterek Çocuğun Velayeti Konusunda Mahkeme Huzurunda Bizzat Görüşüne Başvurulmasının Gerekip Gerekmediği

    Müşterek Çocuğun Velayeti Konusunda Mahkeme Huzurunda Bizzat Görüşüne Başvurulmasının Gerekip Gerekmediği, Burada Varılacak Sonuca Göre Uzman Tarafından Alınan Beyanın Yeterli Olup Olmadığı (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/2-3117 KARAR 2018/1278) Taraflar arasındaki “velayetin...