çocuğun soyadının düzeltilmesi

  1. Yargı Kararları

    2.HD Velayeti Elinde Bulunduran Annenin Çocuğun Soyadını Kendi Soyadı ile Değiştirilmesi

    Velayeti Elinde Bulunduran Annenin Çocuğun Soyadını Kendi Soyadı ile Değiştirilmesi "Velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi" yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet hakkı kapsamında çocuğun...
  2. Yargı Kararları

    8.HD Velayet Altındaki Çocuğun Soyadının Düzeltilmesi / Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuğun Doğumla Kazandığı Aile

    Velayet Altındaki Çocuğun Soyadının Düzeltilmesi / Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuğun, Doğumla Kazandığı Aile Soyadının Değiştirilmesinde Görevli Mahkeme Aile Mahkemesi Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş...