contract of rent

  1. Yargı Kararları

    Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle 1306-3839

    Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesinde Kira Sözleşmesine İtiraz ve Kaldırılması (İİK m. 269/b) Kira bedelini ödemeyen kiracısını kiralanandan çıkarmak isteyen kiraya verene, Türk Borçlar Kanunu’nun yanı...