daha önce yapılan takibin iptali

  1. Yargı Kararları

    12.HD Aynı Senede Dayanılarak İcra Takibi / Takip Dayanağı Senede Dayanarak Daha Önce Yapılan Takibin İptali

    Aynı Senede Dayanılarak İcra Takibi / Takip Dayanağı Senede Dayanarak Daha Önce Yapılan Takibin İptali Dava, itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Daha önce alacaklı tarafından borçlu hakkında aynı senede dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapıldığı...