dain-i mürtehi

  1. Yargı Kararları

    HGK Kredi Kartı İşsizlik Sigortası Poliçesine Dayalı Alacak İstemi

    Kredi Kartı İşsizlik Sigortası Poliçesine Dayalı Alacak İstemi (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/11-91 KARAR 2018/924) Dava, kredi kartı işsizlik sigorta poliçesine dayalı alacak istemine ilişkindir. TTK.'nın 1269'uncu maddesi uyarınca, malı rehin alan kimse sıfatıyla o mal üzerindeki...