darp

  1. Yargı Kararları

    CGK İftira / Kendisine Karşı Yapılan Darp Olayının Önlenmesi Son Bulması ve Olay Yerine Polisin Bir An Önce Gelmes

    İftira / Kendisine Karşı Yapılan Darp Olayının Önlenmesi Son Bulması ve Olay Yerine Polisin Bir An Önce Gelmesini Sağlamak İçin Bulunduğu Beyan ve İsnatların İftira Suçunu Oluşturmayacağı Sanığın, bulunduğu durum ve kastı olmadığı da dikkate alarak; hukuka aykırılık unsuru taşımayan eyleminde...