dava dilekçesi

  1. Yargı Kararları

    4.HD Dava Dilekçesinde Yayın Sahibi Yerine Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Davalı Olarak Gösterilmesi Makul Bir Yanıl

    Dava Dilekçesinde Yayın Sahibi Yerine Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Davalı Olarak Gösterilmesi Makul Bir Yanılgıya Dayandığı Gerekçesiyle Taraf Olarak Davaya Dahil Edilmesi İsabetsizdir (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/60 KARAR 2018/3095) Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine...
  2. Yargı Kararları

    13.HD Dava Dilekçesi Davalılara Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilmesinin HMK m. 27'de Yer Alan Hukuki

    Dava Dilekçesi Davalılara Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilmesinin HMK m. 27'de Yer Alan Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırı Olduğu Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi...