dava masrafı

  1. Yargı Kararları

    5.CD Avukatın Dava Masrafı ve Vekalet Ücreti Almasına Rağmen Dava Açmadığı Gibi Dava Açtığını ve Lehlerine Sonuçlan

    Avukatın Dava Masrafı ve Vekalet Ücreti Almasına Rağmen Dava Açmadığı Gibi Dava Açtığını ve Lehlerine Sonuçlandığını Söyleyerek Oyalamak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu (Yargıtay 5. Ceza Dairesi ESAS 2015/5386 KARAR 2018/9584) Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya...