davasız yargılama olmaz

  1. Yargı Kararları

    CGK Bir Olayın Açıklanması Sırasında Bir Başka Olaydan Söz Edilmesinin O Olay Hakkında Dava Açıldığını Göstermediğ

    Bir Olayın Açıklanması Sırasında Bir Başka Olaydan Söz Edilmesinin O Olay Hakkında Dava Açıldığını Göstermediği / İddianamede Fiilin Anlatımının Vücuda Organ Veya Sair Bir Cisim Sokma Suretiyle Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunu Oluşturacak Şekilde Olmadığı ve Bu Konuda Açılmış Bir Davanın...