dededen nafaka istem

  1. Yargı Kararları

    3.HD İştirak veya Yardım Nafakası / Nafaka Yükümlüsü Babanın Bakma Gücünün Olmaması Üzerine Bir Üst Zümre Olan Dede

    İştirak veya Yardım Nafakası / Nafaka Yükümlüsü Babanın Bakma Gücünün Olmaması Üzerine Bir Üst Zümre Olan Dededen Nafaka İstenebilir Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz...