delil başlangıcı niteliğindeki çek

  1. Yargı Kararları

    13.HD Zamanaşımına Uğramış, Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Çeklere Mesnetle ve Taraflar Arasındaki Temel

    Zamanaşımına Uğramış, Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Çeklere Mesnetle ve Taraflar Arasındaki Temel İlişkiye Dayalı İkame Edilen Davada Alacak Her Türlü Delille İspatlanabilir (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2012/13178 KARAR 2012/17487) Davada dinlenen tanıkların görgüye değil duyuma...