delil

  1. Yargı Kararları

    5.İDD Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen ve CMK’nun 135. Maddesinde Yer Alan Suç

    Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen ve CMK’nun 135. Maddesinde Yer Alan Suçlar Kapsamında Bulunmayan Bir Fiile İlişkin Ses Kayıtlarının, Tek Başına Delil Olarak Kullanılamayacağı ve Sadece Bu Delile Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemeyeceği İstemin Özeti...