delillerin takdirinde yanılgı

  1. Yargı Kararları

    6.CD Sanığın Eylemlerinin Tehdit Suçlarını Oluşturduğu Gözetilmeden, Mahkumiyeti Yerine Delillerin Takdirinde Yanıl

    Sanığın Eylemlerinin Tehdit Suçlarını Oluşturduğu Gözetilmeden, Mahkumiyeti Yerine Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Yazılı Şekilde Beraatına Karar Verilmesi Suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları...