deniz ticareti

  1. Yargı Kararları

    1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları

    1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 279 düzenlemesi, Sözleşmenin yorumu ve uygulanması taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların, uluslararası hukukun en temel...
  2. Yargı Kararları

    Ekvador Denizde Çatma Hukuku

    Ekvador Denizde Çatma Hukuku Ekvador Brüksel Çarpışma Sözleşmesine taraf değildir. Ekvador 2012’den beri Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine (UNCLOS) taraftır. Bu sözleşme, ceza veya disiplin konularında yargı yetkisinin bayrak devletine veya araştırılacak kişinin vatandaşı olduğu...