devlet hastanesi memuru

  1. Yargı Kararları

    12.İDD Memurun İdari İzinli Olmadığını Öğrendiği Halde Anılan Tarihlerde Göreve Gelmemek Suretiyle Üzerine Atılı

    Memurun İdari İzinli Olmadığını Öğrendiği Halde Anılan Tarihlerde Göreve Gelmemek Suretiyle Üzerine Atılı Disiplin Suçunu İşlediği İddiası / İdari İzin Olarak İlan Edilen Tarihlerde Görevli Personel Olarak Belirlendiği Yolunda Kendisine Herhangi Bir Bildirim Yapılmayan Davacının Disiplin...