devlet memurluğundan çıkarma

 1. Yargı Kararları

  5.İDD Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

  Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası (DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/18117 KARAR 2017/24013) İstemin Özeti: Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.12.2013 tarih ve E:2013/66, K:2013/1911 sayılı kararının, dilekçede yazılı...
 2. Yargı Kararları

  12.İDD Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Teklif Edilen Davacı Hakkında Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen Dava

  Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Teklif Edilen Davacı Hakkında Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık, Bu Husus Göz Ardı Edilip İşin Esasına Girilerek Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmamaktadır (DANIŞTAY 12. DAİRE ESAS 2016/9237 KARAR 2017/3386)...
 3. Yargı Kararları

  Devlet Memurluğundan Çıkarma / Beraat Kararının Disiplin Cezasına Etkisi / Ceza Yargılamasında Alınan Beraat

  Devlet Memurluğundan Çıkarma / Beraat Kararının Disiplin Cezasına Etkisi / Ceza Yargılamasında Alınan Beraat Kararının Disiplin Hukukuna Etkisi / Rüşvet Eylemin Karışan Memur Dava; Gümrük Muhafaza Memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 125/E ( g ) maddesi...