devlet memurluğundan çıkarma

  1. Yargı Kararları

    12.İDD Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Teklif Edilen Davacı Hakkında Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen Dava

    Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Teklif Edilen Davacı Hakkında Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık, Bu Husus Göz Ardı Edilip İşin Esasına Girilerek Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmamaktadır (DANIŞTAY 12. DAİRE ESAS 2016/9237 KARAR 2017/3386)...
  2. Yargı Kararları

    Devlet Memurluğundan Çıkarma / Beraat Kararının Disiplin Cezasına Etkisi / Ceza Yargılamasında Alınan Beraat

    Devlet Memurluğundan Çıkarma / Beraat Kararının Disiplin Cezasına Etkisi / Ceza Yargılamasında Alınan Beraat Kararının Disiplin Hukukuna Etkisi / Rüşvet Eylemin Karışan Memur Dava; Gümrük Muhafaza Memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 125/E ( g ) maddesi...
Üst