disiplin cezaları

  1. Yargı Kararları

    8.İDD Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Avukatlık Kanununda Sayılan Mesleğe Kabulde Engel Suçlar Arasında Yer Almakta

    Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Avukatlık Kanununda Sayılan Mesleğe Kabulde Engel Suçlar Arasında Yer Almakta İse de Kesin Mahkumiyet Şartı Arandığından Davacı Avukat Hakkında Verilen HAGB Kararı Göz Önünde Bulundurulmalı / Avukatlık Kanununun "Disiplin Cezaları" Başlıklı Maddesinde İşten Çıkarma...
  2. Yargı Kararları

    5.İDD Disiplin Cezalarına İlişkin Cezalarda Zamanaşımı Sürelerinin Geçmiş Olması Durumunda Dahi Zamanaşımı

    Disiplin Cezalarına İlişkin Cezalarda Zamanaşımı Sürelerinin Geçmiş Olması Durumunda Dahi Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Dolayı Disiplin Cezası Verilmese de Söz Konusu Disiplin Suçunun İşlenip İşlenmediğinin Tespitinin Yapılması Gerekir İstemin Özeti: İdare Mahkemesinin 22.4.2016 tarih ve...