disiplin cezası

 1. Yargı Kararları

  5.İDD Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

  Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası (DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/18117 KARAR 2017/24013) İstemin Özeti: Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.12.2013 tarih ve E:2013/66, K:2013/1911 sayılı kararının, dilekçede yazılı...
 2. Yargı Kararları

  5.İDD Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya

  Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya Kovuşturmayla İlgisi Olmayan 3. Kişiler Hakkında Yürütülecek Disiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılamaz ve Sadece Bu Kayıtlara Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemez (DANIŞTAY 5...
 3. Yargı Kararları

  B.BŞV Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Faaliyetlerine Yönelik Dağıtılan Bir Bültende Yer Alan Yazı Nedeni

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Faaliyetlerine Yönelik Dağıtılan Bir Bültende Yer Alan Yazı Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının İfade Özgürlüğünü İhlal Ettiği İddiası METİN Y. BAŞVURUSU (ANAYASA MAHKEMESİ Başvuru Numarası 2014/5959) I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, bir meslek...
 4. Yargı Kararları

  12.İDD Eğer Disiplin Cezasına Karşı Açılan Bir Dava Varsa Dava Sonucunda Disiplin Cezası İptal Edilmiş ve Karar Gerek

  Eğer Disiplin Cezasına Karşı Açılan Bir Dava Varsa Dava Sonucunda Disiplin Cezası İptal Edilmiş ve Karar Gerekçesi İdareye Yeni Bir Disiplin İşlemi Tesis Etme İmkanı Sunuyorsa, Zaman Aşımı Süreleri Dikkate Alınmamalıdır (DANIŞTAY 12. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2012/2857 KARAR 2013/11887) İstemin...
 5. Yargı Kararları

  12.İDD Memurun İdari İzinli Olmadığını Öğrendiği Halde Anılan Tarihlerde Göreve Gelmemek Suretiyle Üzerine Atılı

  Memurun İdari İzinli Olmadığını Öğrendiği Halde Anılan Tarihlerde Göreve Gelmemek Suretiyle Üzerine Atılı Disiplin Suçunu İşlediği İddiası / İdari İzin Olarak İlan Edilen Tarihlerde Görevli Personel Olarak Belirlendiği Yolunda Kendisine Herhangi Bir Bildirim Yapılmayan Davacının Disiplin...
 6. Yargı Kararları

  12.İDD İdare Disiplin Cezası Verirken Sübut Bulan Eyleme Karşılık Gelen Fiil ve Halin Tereddüde Yer Bırakmayacak

  İdare Disiplin Cezası Verirken Sübut Bulan Eyleme Karşılık Gelen Fiil ve Halin Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Belirtilmesi Gerekir (DANIŞTAY 12. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/3292 KARAR 2017/2679) İstemin Özeti: ......İli, .... İlçesi, ...Halk Eğitim Merkezinde öğretmen (lokal görevlisi)...
 7. Yargı Kararları

  5.İDD Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen ve CMK’nun 135. Maddesinde Yer Alan Suç

  Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen ve CMK’nun 135. Maddesinde Yer Alan Suçlar Kapsamında Bulunmayan Bir Fiile İlişkin Ses Kayıtlarının, Tek Başına Delil Olarak Kullanılamayacağı ve Sadece Bu Delile Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemeyeceği İstemin Özeti...