doğalgaz abonesinin usulsüz kullanımı

  1. Yargı Kararları

    HGK Terekenin Borca Batık Olduğunun Hangi Delillerle İspatlanacağı / Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlke

    Terekenin Borca Batık Olduğunun Hangi Delillerle İspatlanacağı / Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkeleri (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/3-438 KARAR 2018/770) Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin davanın...