doğalgaz abonman sözleşmesi

  1. Yargı Kararları

    3.HD Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Vermiş Olduğu Güvence Bedelinin Enflasyon Karşısında Değerini

    Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Vermiş Olduğu Güvence Bedelinin Enflasyon Karşısında Değerini Kaybetmemesi İçin Ortalama Faiz Getiren Bir Banka Hesabına Yatırılması Gereken Tarihten İtibaren Hesaplanacak Faizi İle Bulunacak Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK...